google_tr.pngJak pracować?
Pl Obrazek obok przełącza na stronę gdzie jest „google translater”. Czarna strałka pokazuje gdzie trzeba kliknąć po przełączeniu się na stronę. Tekst do tłumaczenia skopiować tu (Ctrl+C, kopiuj) i wkleić tam (Ctrl+V, wklej)
Ru Изображение переходит на следующую страницу, где "Google Переводчик. Черная стрелка показывает, где нужно нажать, когда вы включаете в сторону. Скопируйте текст для перевода здесь (Ctrl + C копия) и вставить его туда (Ctrl + V вставить).
En The image switches to the next page where "google translater. The black arrow shows where you need to click when you switch on the side. Copy the text to translate here (Ctrl + C copy) and paste it (Ctrl + V paste).
F L'image à côté de la bascule vers la page où il est «traducteur de Google. La flèche noire indique l'endroit où vous devez cliquer lorsque vous basculez sur le côté. Copiez le texte à traduire ici (Ctrl + C Copier) et collez-là (Ctrl + V Coller)


Proszę przepisać do zeszytu temat i wpisać datę. Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia (30 min.)

Temat: Definicja i jednostka ciśnienia. Prawo Pascala. Definicja ciśnienia hydrostatycznego.


Nowe słowa proszę przepisać do zeszytu.

naczynie
zbiornik
naczynia połączone
ciecz jednorodna
ciecz niejednorodna
parcie, siła parcia
tłok
cylinder

Proszę przetłumaczyć nowe słowa.

Każde słowo proszę przeczytać/powtórzyć pięć razy.
Rysunek po prawej stronie pokazuje miejsce gdzie klikać żeby usłyszeć polskie słowo. (1. write this word wich you need; 2. click on the loudspeaker icon).
fonetyka.PNG

wikilogo.PNG1.Definicja i jednostka ciśnienia.

1. Proszę przepisać definicję ciśnienia.
2. Proszę przepisać wzór opisujący ciśnienie. Proszę opisać ten wzór.
3. Proszę przepisać jednostki ciśnienia: pascal (Pa), hektopascal (hPa), megapascal (MPa) i ich wartości w układzie SI

Co to jest 1 Pa (jeden Paskal)?

Proszę przepisać prawo Pascala do zeszytu.

2. Prawo Pascala.

Jeżeli ciecz lub gaz jest w równowadze to ciśnienie w każdym punkcie cieczy lub gazu ma taką samą wartość.
Uwaga. To prawo jest dobre tylko gdy działają tak duże siły, że siła grawitacji jest "pomijalnie mała" (można jej nie uwzględniać).
external image 229px-Blaise_pascal.jpg

Informacja o Blaise Pascal.
Nie przepisywać do zeszytu.
tlok_i_cylinder.PNG

Jak się nazywają elementy pokazane na rysunku?

Czerwony to ......... .
Niebieski to .............. .

To jest film, który pokazuje działanie prasy hydraulicznej.
Proszę przepisać do zeszytu wzór z filmu.
Wzór proszę opisać.

Jaka zasada może opisać działanie lewara hydraulicznego?
pascal.PNG


Tu jest film o wykorzystaniu prawa Pascala.

3. Definicja ciśnienia hydrostatycznego

W tym artykule proszę znaleźć:
-definicję ciśnienia hydrostatycznego i przepisać ją do zeszytu
-wzór określający wartość ciśnienia hydrostatycznego i przepisać go do zeszytu. Wzór proszę opisać.

Co to jest ciśnienie atmosferyczne?

4. Parcie


external image jamnik2.gifW tym artykule proszę znaleźć definicję parcia (parcie) i przepisać ją do zeszytu.

5. Naczynia połączone.
external image images?q=tbn:ANd9GcSRZPH4r2_13g4-zjJDx_9sb4m6jLLBHWoWHNQCgaMIVuaZ2noZZw

Obrazek pokazuje cztery naczynie połączone. O ich właściwościach można przeczytać

wikilogo.PNG w tym artykule w wikipedii..

Prawo naczyń połączonych

external image jamnik2.gifW tym artykule proszę znaleźć Prawo naczyń połączonych i przepisać je do zeszytu.
Wzory proszę przepisać do zeszytu i opisać.
Proszę kopiować rysunek do zeszytu (przerysować, narysować). Rysunek proszę opisać.

6. Zadania o ciśnieniu i ciśnieniu hydrostatycznym.