google_tr.pngJak pracować?
Pl Obrazek obok przełącza na stronę gdzie jest „google translater”. Czarna strałka pokazuje gdzie trzeba kliknąć po przełączeniu się na stronę. Tekst do tłumaczenia skopiować tu (Ctrl+C, kopiuj) i wkleić tam (Ctrl+V, wklej)
Ru Изображение переходит на следующую страницу, где "Google Переводчик. Черная стрелка показывает, где нужно нажать, когда вы включаете в сторону. Скопируйте текст для перевода здесь (Ctrl + C копия) и вставить его туда (Ctrl + V вставить).
En The image switches to the next page where "google translater. The black arrow shows where you need to click when you switch on the side. Copy the text to translate here (Ctrl + C copy) and paste it there (Ctrl + V paste).
F L'image à côté de la bascule vers la page où il est «traducteur de Google. La flèche noire indique l'endroit où vous devez cliquer lorsque vous basculez sur le côté. Copiez le texte à traduire ici (Ctrl + C Copier) et collez-là (Ctrl + V Coller)



Proszę przepisać do zeszytu temat i wpisać datę. Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia
Temat: Prawo Hooke'a. Moduł Ypunga.

Film pokazuje to o czym mówi prawo Hooke'a (http://www.youtube.com/watch?v=mzb4Hpmrub4)



Zatrzymaj film przed końcem (stop). Narysuj w zeszycie rysunek, który jest na końcu filmu. Podpisz rysunek.
Użyj słów: ciało, walec, długość początkowa, zmiana długości, siła, przekrój poprzeczny.
external image translate_logo.gif
Rysunek pokazuje miejsce z linkami. Znajdź swój język. Kliknij (to klick) i przeczytaj artykuł o **prawie Hooke'a**

linkiwiki.PNG

Za polską wikipedią możemy napisać tak: (proszę przepisać ten tekst do zeszytu ale bez skreślonych wyrazów)

Najprostszym modelem przykładem zastosowania pokazującym prawo Hooke'a jest rozciąganie statyczne pręta. Względne wydłużenie takiego pręta jest wprost proporcjonalne do siły przyłożonej do pręta, do jego długości pręta i odwrotnie proporcjonalne do pola przekroju poprzecznego pręta. Współczynnikiem proporcjonalności jest moduł Younga E

external image 1ab6b5fa3609538cea6348ab9daac477.png

gdzie: (proszę uzupełnić jednostki i brakujące słowa)
F – siła rozciągająca pręt [...]
S – pole przekroju pręta [...]
Δl – wydłużenie pręta [...]
l – długość początkowa pręta [...]
E - ........................... [...] jest wielkością charakterystyczną dla materiału.

W przypadku pręta bądź drutu o stałej średnicy można to wyrazić prościej tak:
Wydłużenie względne jest proporcjonalne do działającej siły.
Stosując definicje odkształcenia i naprężenia można powiedzieć, że względne wydłużenie jest proporcjonalne do naprężenia, co można zapisać:

external image 7f7c1ddbeb0e282db5c3bc6981631fb6.png

gdzie:
external image a134485babc199a64cd20f8f4dc07393.png – odkształcenie względne [...]
external image 8142314697ebd3194fdef8c5abcc112f.png – naprężenie [...]
external image 300px-Wykres_rozciagania_tensioning_stress.svg.png
Narysuj wykres w zeszycie (jak klikniesz to wykres się powiększy. Podpisz wykres. Wykres pokazuje z..............ść s...y od z...y d......i albo z..............ść n........a od o...........a w........o.

(naprężenie, zależność, odkształcenie, względne, siła, zmiana, długość
Film pokazuje efekty działania siły, która rozciąga ciało


Moduł Younga (E) – inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł sprężystości podłużnej (w układzie jednostek SI) – wielkość określająca sprężystość materiału. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ, jakie w nim występuje w zakresie odkształceń sprężystych.
Naprężenie σ materiału jest wprost proporcjonalne do względnego odkształcenia liniowego ε . Zależność ta występuje w zakresie odkształceń sprężystych. Współczynnik proporcjonalności to moduł Younga E
external image 8f9b062ac3cffa927412d1b1a9fd2270.png
Jednostką modułu Younga jest paskal, czyli N/m2.
Moduł Younga jest hipotetycznym naprężeniem, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału, przy założeniu, że jej przekrój nie ulegnie zmianie
Proszę przetłumaczyć nowe słowa.
Rysunek pokazuje miejsce gdzie klikać żeby usłyszeć polskie słowo. (1. write this word wich you need; 2. cklick on the "Tłumacz" button; 3 click on the loudspeaker icon)


fonetyka.PNG

Nowe słowa proszę przeczytać głośno pięć razy.